.

Ytbehandling 

Sönnergrens Verkstäder hjälper er att välja rätt typ av ybehandling och  tillhandahåller de flesta varianter av ändamålsenliga ytbehandlingar som finns på marknaden,
Dels genom egna resurser och dels via våra samarbetspartners.

Ett miljövänligare alternativ
Pulverlackering används för att uppnå en färgyta som är motståndskraftig mot mekaniska påfrestningar och kemikalier. Ett föremål som lackerats med pulverlack har längre livslängd än t.ex. zinkade eller kromade föremål.

Våtlackering
Den här tekniken använder man om man vill uppnå en speciell ”ytfinish” som man annars inte kan uppnå med andra tekniker. Det kan vara att man eftersträvar en extremt reflekterande yta eller annan speciell textur. Det kan också vara att materialet, t.ex. plast och vissa metaller, inte tillåter höga uppvärmningstemperaturer som vid t.ex. pulvermålning.

Elförzinkning
Andra ytbehandlingsprocesser vi erbjuder via våra leverantörer är bl a zink-nickel, zink-järn och elförzinkning på stål med efterföljande blå, gul, svart eller transparent passivering. Passiveringarna kan dessutom kombineras med sealer/topcoat för att tillgodose flera behov. Vi erbjuder ytbehandling av såväl häng- som trumgods

Värmebehandling
Värmebehandling är en kontrollerad process som används för att förändra mekaniska egenskaper hos material som metaller och legeringar. Med oöverträffad kapacitet och datoriserade system kan manr behandla ett stort antal komponentstorlekar mot specificerade standarder, med pålitliga och repeterbara resultat.

Anodisering
Anodisering används för att åstadkomma funktionella och dekorativa oxidskikt på aluminium, som förbättrar korrosions- och slitage motståndet. Olika färger skapas genom s.k. doppinfärgning eller elektrolytisk infärgning. Man kan dessutom skapa dekorativa ytor genom olika förbehandlingar som blästring, trumling och slipning. Dessutom har vi möjlighet att utföra hårdanodisering, kromatering, passivering och glansanodisering. Följande produktnamn erbjuds också Tufram och CompCote


Sönnergrens - Modern teknik och genuin tradition sedan 1895

KONTAKTA OSS IDAG 031-87 19 00 eller klicka här!

Du