..

PROTOTYPTILLVERKNING

VERKTYGSTILLVERKNING

SERIETILLVERKNING

. 

Sönnergrens Verkstäder - En del av samhällsbygget Göteborg

modern teknik och genuin tradition sedan 1895

KONTAKTA OSS IDAG 031-87 19 00 eller klicka här!

A

A

Från prototyp till serietillverkning

Sönnergrens levererar idag till ett antal olika kunder, stora som små. Uppdragen varierar från enskilda beställningar och prototyptillverkning till projektplanering och serietillverkning. Oavsett storlek på uppdraget står alltid kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet i fokus.

Våra kunder tillhör en mängd olika branscher med lika många olika önskemål och behov av lösningar. Här ser ni exempel på olika branscher och projekt vi jobbat med. 


AB Sönnergrens Verkstäder grundades 1895 av Edvin Sönnergren och inriktningen på verksamheten var då tillverkning av vår egen Cykel KRONAN. .
Läs mer här...