.

Prototyptillverkning 

På Sönnergrens erbjuder vi möjlighet att bereda 3d-Cadmodeller i våra cadsystem som stödjer många av dagens cadformat. Vi kan naturligtvis ta fram även små(prototyp) serier i våran produktion till rimliga kostnader.

Sönnergrens har även en modern lasermätare (Virtek) som vi kan annvända för "reversed engineering" dvs scanna in detlaljer ifall kunden saknar ritningsunderlag.


Sönnergrens - Modern teknik och genuin tradition sedan 1895

Framtagning av prototyper

KONTAKTA OSS IDAG 031-87 19 00 eller klicka här!

Du