D

Kvalitet & MiljöKVALITET - ISO 9001:2015
Företagets kvalitetspolicy är att dess ledning och anställda skall arbeta för att följa ledningssystemet för kvalitet ISO 9001:2015, samt ständigt arbeta för att förbättra Kvalitetsledningssystemet. Vår policy skall vara att, uppfylla våra kunders och samhällets (legala) krav, med andra ord leverera artiklar utan fel, både vad avser mått, material, ytbehandling, förpackningssätt och leveranstid. Varje artikel skall vara tillverkad och behandlad på ett sådant sätt, att den med god marginal klarar de krav som kunden kräver. En artikel utan fel till rätt pris ger en bra slutprodukt för kunden och leder till ett långt och varaktigt samarbete.

MILJÖPOLICY -ISO 14001:2015
Företagets miljöpolicy är att dess ledning och anställda skall arbeta för att följa miljöledningssystem ISO 14001:2015,samt ständigt arbeta för att förbättra miljöledningssystemet. Minsta krav för oss är att följa lagar och förordningar, samt att följa våra kunders krav på miljö. I ständig förbättring för miljön hos oss och i samhället, Livligt arbeta på att förebygga händelser och tillbud som kan ha en dålig inverkan på miljö, hälsa och resursförbrukning Just in time arbeta för en för miljön bättre tillvekningsprocess, tranporter, avfallshantering och övriga miljöpåverkande delar i företaget. Öppen konversation med alla som vill ta del av vårt miljöarbete är en självklarhet, samt att alla inom företaget månar om och skyddar miljön, samt har kunskap om vår miljöpolicy och arbetar efter detta. 


 

Sönnergrens - Modern teknik och genuin tradition sedan 1895

Kvalitet & MiljöKVALITET - ISO 9001:2015
Företagets kvalitetspolicy är att dess ledning och anställda skall arbeta för att följa ledningssystemet för kvalitet ISO 9001:2015, samt ständigt arbeta för att förbättra Kvalitetsledningssystemet. Vår policy skall vara att, uppfylla våra kunders och samhällets (legala) krav, med andra ord leverera artiklar utan fel, både vad avser mått, material, ytbehandling, förpackningssätt och leveranstid. Varje artikel skall vara tillverkad och behandlad på ett sådant sätt, att den med god marginal klarar de krav som kunden kräver. En artikel utan fel till rätt pris ger en bra slutprodukt för kunden och leder till ett långt och varaktigt samarbete.

MILJÖPOLICY -ISO 14001:2015
Företagets miljöpolicy är att dess ledning och anställda skall arbeta för att följa miljöledningssystem ISO 14001:2015,samt ständigt arbeta för att förbättra miljöledningssystemet. Minsta krav för oss är att följa lagar och förordningar, samt att följa våra kunders krav på miljö. I ständig förbättring för miljön hos oss och i samhället, Livligt arbeta på att förebygga händelser och tillbud som kan ha en dålig inverkan på miljö, hälsa och resursförbrukning Just in time arbeta för en för miljön bättre tillvekningsprocess, tranporter, avfallshantering och övriga miljöpåverkande delar i företaget. Öppen konversation med alla som vill ta del av vårt miljöarbete är en självklarhet, samt att alla inom företaget månar om och skyddar miljön, samt har kunskap om vår miljöpolicy och arbetar efter detta. 


 

Sönnergrens - Modern teknik och genuin tradition sedan 1895

D

KONTAKTA OSS IDAG 031-87 19 00 eller klicka här!